dinsdag 29 november 2011

eeeeshhhhhh, 4 van de 9 vakken niet gehaald. Lekker 3 kut tentamens herkansen en 1 klote
verslag :( Soo busy busy busyyyyyyyy! Voor 1 tentamen stress ik em nu al! Sociale
Wetenschappen en ik heb het pas in februari/maart. Maar het is een geoormerkte vak :(
Als ik het niet haal kan ik gelijk stoppen met mijn opleiding. Oh em geeeeee!